Uçak Mühendisliği Mesleği

 Uçak Mühendisliği Mesleği

Uçak Mühendisliği Mesleği

Uçak mühendisliği, havacılık sektörünün en önemli alanlarından biri olup, uçakların güvenli ve verimli bir şekilde tasarımı, üretimi, bakımı ve onarımı ile ilgilenir. Uçak mühendisleri, yeni uçak modellerinin geliştirilmesi, mevcut uçakların iyileştirilmesi ve uçuş güvenliğinin artırılması gibi kritik görevleri üstlenir.

Bu meslek, havacılık sektöründeki hızlı teknolojik ilerlemeler ve yenilikler nedeniyle sürekli gelişen ve değişen bir alandır. Uçak mühendisleri, karmaşık uçak sistemlerini analiz etme, tasarlama, test etme ve optimize etme becerilerine sahip olmalıdır. Uçak Mühendisliği Mesleği yüksek düzeyde matematiksel ve mühendislik bilgisi, problem çözme yeteneği ve ekip çalışması becerileri de bu mesleğin gereklilikleri arasındadır.

Uçak Mühendisliğinin Görev ve Sorumlulukları

Uçak mühendisliği, havacılık sektörünün temel taşlarından biridir. Uçak mühendisleri, uçak tasarımı, üretimi, bakımı ve onarımı gibi kritik görevleri yerine getirmekle sorumludurlar. Onların başlıca sorumlulukları şunlardır:

  1. Uçak tasarımı ve geliştirme: Yeni uçak modellerinin geliştirilmesi, mevcut modellerin iyileştirilmesi, aerodinamik özelliklerin optimize edilmesi gibi görevler uçak mühendislerinin sorumluluğundadır.
  2. Üretim ve montaj: Uçak parçalarının üretimi, birleştirilmesi ve montajı süreçlerini koordine etmek, kalite kontrollerini yapmak uçak mühendislerinin görevleri arasındadır.
  3. Bakım ve onarım: Uçakların düzenli bakımlarını yapmak, arızaları tespit etmek ve onarmak, yedek parça temini ve stok yönetimi gibi görevler uçak mühendislerinin sorumluluğundadır.
  4. Test ve sertifikasyon: Uçakların güvenlik, performans ve diğer standartlara uygunluğunun test edilmesi ve sertifikalandırılması süreçlerinin yönetilmesi de uçak mühendislerinin görevleri arasındadır.
  5. Proje yönetimi: Uçak geliştirme, üretim ve bakım projelerinin yönetimi ve koordinasyonu uçak mühendislerinin sorumlulukları arasında yer alır.

Tüm bu görevler, uçak mühendislerinin kapsamlı mühendislik bilgisi, teknik beceri ve yönetim yetenekleri gerektirmektedir. Uçak mühendisleri, havacılık sektörünün vazgeçilmez ve önemli birer paydaşıdır.

Uçak Mühendisliği Eğitimi ve Sertifikasyon Süreci

Uçak mühendisliği, oldukça kapsamlı ve disiplinlerarası bir alandır. Eğitim süreci, adayların havacılık mühendisliğinin teorik ve pratik boyutlarını derinlemesine öğrenmesini sağlar. Öncelikle, adaylar üniversitelerin ilgili bölümlerinde 4 yıllık lisans eğitimi alırlar. Bu eğitim süresince, öğrenciler uçak tasarımı, aerodinamik, güç üniteleri, malzeme bilimi, üretim teknikleri gibi temel konuları kapsamlı bir şekilde incelerler.

Eğitimin ardından, uçak mühendisliği mezunları sertifikasyon sürecine girmek zorundadır. Havacılık alanındaki yönetmeliklere uyum sağlamak ve uçak sistemlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli olan sertifikalar, adayların bilgi ve becerilerini resmi olarak doğrulamaktadır. Bu sertifikalar, Federal Havacılık İdaresi (FAA) veya Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) gibi yetkili kurumlar tarafından verilir.

  1. Lisans Eğitimi: Üniversitelerin ilgili bölümlerinde 4 yıllık temel havacılık mühendisliği eğitimi alınır.
  2. Sertifikasyon: FAA veya EASA gibi yetkili kurumlarca verilen sertifikalar ile uçak mühendislerinin yeterliliği kanıtlanır.
  3. Sürekli Eğitim: Uçak mühendisleri, teknolojik gelişmeler ve yeni yönetmelikler doğrultusunda sürekli olarak kendilerini güncellemek zorundadır.

Türkiye’de Uçak Mühendisliği Bölümlerinin Dağılımı

Büyük Üniversitelerde Yaygın

Türkiye’de uçak mühendisliği bölümlerinin çoğu ülkenin önde gelen üniversitelerinde yer alıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi köklü üniversiteler güçlü uçak mühendisliği programlarına sahip. Bu büyük üniversitelerin önde gelen araştırma merkezleri ve sanayi iş birlikleri sayesinde öğrenciler gerçek dünya deneyimleri de edinebiliyorlar.

Havacılık Merkezlerinde Yoğunlaşma

Uçak mühendisliği bölümleri ağırlıklı olarak Türkiye’nin havacılık sanayi merkezlerinde bulunuyor. İzmir, Ankara ve İstanbul gibi şehirler başta gelen uçak mühendisliği programları için tercih edilen yerler. Bu şehirlerdeki üniversiteler, havacılık şirketleriyle yakın ilişkiler kurarak öğrencilerin sektörle bütünleşmesine olanak sağlıyor.

Yeni Üniversitelerde de Artış

Son yıllarda Türkiye’nin diğer bölgelerindeki üniversitelerde de uçak mühendisliği bölümleri açılmaya başladı. Örneğin Gaziantep, Konya ve Trabzon gibi şehirlerdeki genç üniversiteler de havacılık alanında eğitim vermeye başladı. Bu sayede uçak mühendisliği eğitimi ülke genelinde daha yaygın hale geldi ve öğrencilere daha fazla seçenek sunuldu.

Özel Sektör Desteği

Türkiye’deki uçak mühendisliği bölümlerinin gelişiminde özel sektör firmalarının da önemli katkıları bulunuyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ), Aselsan, Havelsan gibi önde gelen şirketler üniversitelerle iş birliği yaparak laboratuvarlar, atölyeler ve test merkezleri kuruyor. Bu sayede öğrenciler okul içinde de gerçek saha deneyimi kazanabiliyor.

Uçak Mühendisliği Mesleği

Uçak Mühendisliği Mesleği

Uçak Mühendisliği Mezunlarının İş Olanakları

Uçak mühendisliği mezunları için çok çeşitli iş olanakları bulunmaktadır. Bu mühendisler, havacılık sektörünün yanı sıra birçok farklı alanda kariyer yapabilirler. Başlıca iş alanları arasında hava yolu şirketleri, havalimanları, havacılık sanayi, uzay araştırmaları, askeri havacılık, araştırma ve geliştirme merkezleri, eğitim kurumları ve danışmanlık şirketleri yer almaktadır. Hava yolu şirketlerinde uçak tasarımı, üretimi, bakım ve onarım gibi fonksiyonlarda görev alabilirler. Havalimanlarında terminal işletmeciliği, hava trafik kontrol, yer hizmetleri gibi alanlarda çalışabilirler. Savunma sanayi ve uzay alanındaki şirketlerde ise uydu, roket ve uzay aracı tasarımı, üretimi ve testleri konularında görev alırlar.

Uçak Mühendisliği Mesleği uçak mühendisleri araştırma merkezlerinde yeni teknolojiler geliştirme ve inovasyon çalışmalarında da yer alabilmektedirler. Akademik camiada ise üniversitelerde eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütebilirler. Bunların yanı sıra, çeşitli danışmanlık şirketlerinde de hizmet verebilirler. Uçak mühendisliği mezunlarının kariyer fırsatları uluslararası alanda da oldukça geniştir. Gelişmiş havacılık endüstrilerine sahip ülkelerde, küresel şirketlerde ve yurtdışındaki üniversitelerde de iş bulma şansları yüksektir.

Uçak Mühendisliği Maaşlarını Etkileyen Faktörler

Uçak mühendisliği mesleğindeki maaşlar, birçok farklı faktörden etkilenmektedir. Bunların başında eğitim seviyesi, deneyim yılı, çalışılan sektör, coğrafi konum, firma büyüklüğü ve şirket tipi gibi unsurlar gelmektedir. Örneğin, daha yüksek lisans veya doktora derecesine sahip bir uçak mühendisi, lisans dereceli bir meslektaşına göre daha yüksek bir maaş alabilmektedir. Benzer şekilde, uzun yıllara yayılan bir deneyim de maaş üzerinde olumlu etki yaratmaktadır.

Çalışılan sektör de maaşlar üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Havacılık sektörü, otomotiv sektörüne göre daha yüksek maaşlar sunabilmektedir. Coğrafi konum da önemli bir faktördür; örneğin, İstanbul gibi büyük şehirlerdeki maaşlar, daha küçük kentlere göre daha cazip olabilmektedir. Uçak Mühendisliği Mesleği büyük ölçekli uluslararası firmalar, orta ölçekli yerel firmalara kıyasla daha yüksek maaşlar ödeyebilmektedir.

Deneyim Seviyesine Göre Uçak Mühendisliği Maaşları

Yeni Mezunlar

Uçak mühendisliği alanında ilk işe başlayan yeni mezunların aylık maaşları genellikle 3.000 ile 7.000 TL arasında değişir.

1-5 Yıl Deneyimli

Uçak mühendisleri, ilk 1-5 yıllık tecrübelerini kazandıktan sonra aylık 5.000 ile 12.000 TL arasında maaş alabilirler.

5-10 Yıl Deneyimli

Uçak mühendisliği alanında 5-10 yıllık deneyime sahip olanlar, 8.000 ile 20.000 TL arasında aylık maaş elde edebilirler.

10+ Yıl Deneyimli

Uzun yıllardır uçak mühendisliği yapan, 10 yıldan fazla deneyime sahip kişiler, aylık 12.000 ile 30.000 TL arasında maaş alabilirler.

Uçak mühendisliği mesleğinde deneyim seviyesi, çalışılan sektör ve pozisyon gibi faktörler, maaş miktarını önemli ölçüde etkiler. Yeni mezunlar, genellikle temel görevleri üstlenirken daha düşük maaşlar alırlar. Ancak, birkaç yıllık deneyim kazandıkça, daha yüksek sorumluluklar üstlenir ve maaşları da artar.

Özellikle, 5-10 yıl arasında tecrübe sahibi uçak mühendisleri, çok daha yüksek maaşlar elde edebilirler. Bu dönemde, hem teknik bilgi ve becerilerini geliştirmiş hem de yönetsel görevlerde de görev almaya başlarlar. 10 yıl ve üzeri deneyime sahip uçak mühendisleri ise, üst düzey yöneticilik pozisyonlarına yükselebilir ve en yüksek maaşlara ulaşabilirler.

Tabii ki, tüm bu maaş aralıkları genel birer gösterge niteliğindedir. Bireysel performans, çalışılan kurum, sektör ve bölge gibi faktörlere göre maaşlar önemli ölçüde değişkenlik gösterebilir. Ancak, deneyim seviyesi her zaman önemli bir belirleyici olmaya devam etmektedir.

Sektörlere Göre Uçak Mühendisliği Maaş Farklılıkları

Havacılık Sektörü

Uçak mühendisliği mesleği, havacılık sektöründe en talep edilen ve en iyi maaşlı alanlardır. Hava yolu şirketleri, uçak üreticileri ve bakım-onarım tesisleri, uçak mühendislerine yüksek maaşlar teklif ederler. Bu sektörde çalışan uçak mühendisleri, teknolojik yenilikleri ve kalite kontrolünü sağlamak gibi hayati görevleri yerine getirirler. Maaşlar, çalışılan pozisyona, deneyim seviyesine ve şirketin büyüklüğüne göre değişebilir.

Savunma Sanayi

Savunma sanayi, uçak mühendisliği mesleği için bir diğer önemli sektördür. Askeri hava araçlarının tasarımı, üretimi ve bakımı, devlet kurumlarının öncelikli alanlarıdır. Uçak mühendisleri, bu sektörde kritik sistemlerin güvenliğini ve performansını sağlamak için çalışırlar. Savunma sanayinde çalışan uçak mühendislerinin maaşları, güvenlik gereklilikleri ve sektörün stratejik önemi nedeniyle diğer sektörlere göre daha yüksektir.

Otomotiv Sektörü

Otomotiv sektörü de uçak mühendislerine iş olanakları sunmaktadır. Havacılık teknolojilerinin araç mühendisliğine uyarlanması, bu alanda çalışan uçak mühendislerinin değerini artırmaktadır. Ancak otomotiv sektöründeki uçak mühendisliği maaşları, havacılık ve savunma sanayine kıyasla daha düşük seyretmektedir. Bununla birlikte, otomotiv alanındaki mühendislerin kazandıkları bilgi ve deneyim, ilerleyen kariyer aşamalarında fayda sağlayabilmektedir.

Özel Sektör ve Kamu Sektörü Uçak Mühendisliği Maaşları

Özel Sektör Uçak Mühendisliği Maaşları

Uçak mühendisliği alanında özel sektörde çalışanlar, genellikle havacılık ve uçak üretimi yapan firmalar bünyesinde görev almaktadır. Bu firmaların beğendikleri ve yetenekli gördükleri uçak mühendisleri için maaşlar daha yüksek olmaktadır. Özel sektörde maaşlar deneyim seviyesi, yetkinlikler, proje yönetimi becerileri ve firmanın büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Özel sektörde çalışan uçak mühendislerinin maaşları, kamu sektörüne kıyasla genellikle daha yüksektir.

Kamu Sektörü Uçak Mühendisliği Maaşları

Kamu kurumlarında çalışan uçak mühendislerinin maaşları, özel sektöre göre daha standart ve belirlenmiş bir yapıya sahiptir. Kamu sektöründe, maaş seviyesi daha çok eğitim seviyesi, deneyim, unvan ve kıdeme göre belirlenmektedir. Kamu kurumlarında çalışan uçak mühendislerinin maaşları, özel sektöre göre daha düşük olsa da, iş güvencesi, emeklilik hakları ve yan ödemeler gibi ek faydalar söz konusudur.

Maaş Farklılıklarının Nedenleri

Özel sektör ve kamu sektörü arasındaki uçak mühendisliği maaş farklılıklarının temel nedenleri; işgücü talebi, firmaların karlılık beklentileri, yasal mevzuat, sendikalaşma durumu, ödül ve teşvik sistemleri, kariyer gelişim olanakları ve çalışma koşullarındaki farklılıklardır. Özel sektörde maaşların daha yüksek olmasının nedeni, firmaların yetenekli uçak mühendislerini elde tutmak için daha yüksek ücretler sunması ve karlılık hedeflerine ulaşmak için daha yüksek performans beklentisi içinde olmasıdır.

Sektörel Bağlam

Uçak mühendisliği alanında özel sektör ve kamu sektörü arasındaki maaş farklılıkları, havacılık endüstrisinin dinamikleri, teknolojik yeniliklerin hızı, rekabet koşulları ve ekonomik konjonktürden de etkilenmektedir. Bu bağlamda, özel sektördeki maaş seviyelerinin zaman zaman daha yüksek olması, ilgili firmaların yetişmiş uçak mühendisi ihtiyacını karşılamak ve rekabet avantajı sağlamak için gösterdikleri çabalardan kaynaklanmaktadır.

Yurtdışında Uçak Mühendisliği Maaşları

Uçak mühendisliği, yurtdışında oldukça iyi ücretlendirilen bir meslek haline gelmiştir. Özellikle gelişmiş ülkelerde, uçak üretimi ve havacılık sektörünün güçlü olması, uçak mühendislerinin maaşlarının yüksek olmasını sağlamaktadır.

Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde uçak mühendislerinin ortalama yıllık maaşları 100.000 – 120.000 dolar arasında değişmektedir. Benzer şekilde, Almanya, Fransa, Japonya, Kanada gibi ülkelerde de ortalama uçak mühendisi maaşları 80.000 – 100.000 dolar bandındadır.

Yurtdışındaki uçak mühendisliği maaşlarını etkileyen en önemli faktörler, deneyim düzeyi, çalışılan sektör, şirketin büyüklüğü ve prestiji, coğrafi bölge gibi unsurlar olmaktadır. Uçak Mühendisliği Mesleği uçak mühendislerinin uzmanlık alanları, elde ettikleri sertifikalar da maaşları belirleyen önemli kriterler arasındadır.

Uçak Mühendisliği Maaşlarının Gelişimi ve Beklentiler

Geçmiş Trendler

Uçak mühendisliği maaşları, son 10 yılda istikrarlı bir şekilde artış göstermiştir. Özellikle yeni nesil çevre dostu ve verimli uçakların geliştirilmesi, havacılık endüstrisindeki hızlı büyüme ve artan uçuş talebiyle birlikte uçak mühendislerine olan ihtiyaç da artmıştır. Bu durum, sektördeki deneyimli mühendislerin maaşlarının yükselmesine ve yeni mezunların da cazip maaşlarla işe başlamalarına olanak sağlamıştır.

Güncel Maaş Seviyeleri

Günümüzde Türkiye’de uçak mühendisliği maaşları, ortalama 8.000 – 15.000 TL arasında değişmektedir. Başlangıç maaşları genellikle 8.000 – 10.000 TL aralığında iken, deneyimli mühendisler 12.000 – 15.000 TL arasında kazanç elde etmektedir. Uçak mühendislerinin maaşları, şirketteki konumları, görevleri, çalıştıkları sektör ve tecrübe seviyeleri gibi faktörlere göre farklılık gösterebilmektedir.

Gelecek Beklentileri

Önümüzdeki yıllarda, uçak mühendisliği maaşlarının daha da yükseleceği öngörülmektedir. Küresel havacılık sektöründeki büyüme, hızlı teknolojik gelişmeler ve sürdürülebilir uçak üretimi için ihtiyaç duyulan kalifiye mühendislerin sayısındaki artış, uçak mühendisliği maaşlarının gelecekte de yükselme eğiliminde olacağını göstermektedir. Özellikle yeni nesil uçak motorlarının ve otonom sistemlerin geliştirilmesi için artan talep, uçak mühendislerine daha yüksek maaşlar sunulmasına neden olacaktır.

Uçak Mühendisliği Maaşlarını Artırmak İçin İpuçları

Niteliklerinizi Geliştirin

Uçak mühendisliği mesleğinde sürekli olarak yeni teknolojileri takip etmek, alanında uzmanlaşmak ve becerilerinizi geliştirmek, maaşınızı artırmak için önemli adımlar. Yüksek lisans veya doktora derecesi almak, sertifikalar kazanmak veya deneyimli uçak mühendisleri ile çalışarak bilgi ve tecrübenizi artırmak, uçak mühendisliği maaşlarınızı önemli ölçüde yükseltebilir.

Deneyiminizi Artırın

Uçak mühendisliği sektöründe çalışma süresi ve elde edilen deneyim, maaş düzeyini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Giriş seviyesinden başlayıp kıdemli uçak mühendisi konumuna yükselmeniz, maaşınızı önemli ölçüde artıracaktır. Bu nedenle, her fırsatta yeni projeler ve görevler üstlenerek deneyiminizi zenginleştirin.

Uzmanlık Alanlarınızı Genişletin

Uçak mühendisliğinde farklı disiplinlerdeki uzmanlıklar, maaş seviyeleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Örneğin, havacılık güvenliği, malzeme mühendisliği veya aviyonik sistemler gibi alanlarda derinlemesine bilgi ve beceri edinmek, maaşınızın artmasına katkı sağlayacaktır. Bu tür yeni beceriler kazanmak için eğitimlere katılmayı değerlendirin.

İş Değişikliği Yapmayı Değerlendirin

Bazen mevcut işverenizden aldığınız maaş, sektör ortalamalarının altında kalabilir. Bu durumda, başka firmalarda veya farklı sektörlerde daha yüksek ücretler arayışına girmeniz gerekebilir. Ancak bunu yaparken deneyiminizi, becerilerinizi ve uzmanlaştığınız alanları göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Uçak Mühendisliği Kariyerinde İlerlemek ve Yükselmek

Uzmanlaşma

Belirli bir uçak veya sistem üzerinde derinlemesine uzmanlık geliştirin.

Yönetim Becerileri

Proje yönetimi, takım liderliği ve karar verme yeteneklerini geliştirin.

Eğitim ve Sertifikalar

Lisansüstü eğitim, uluslararası sertifikalar veya sürekli mesleki gelişim.

Üst Düzey Roller

Baş mühendislik, tasarım müdürlüğü, proje yöneticiliği gibi ilerleme fırsatları.

Uçak mühendisliği kariyerinde ilerlemek ve yükselmek için birçok fırsat bulunmaktadır. Öncelikle belirli bir uçak modeli veya sistem üzerinde derinlemesine uzmanlık kazanmak önemlidir. Bu sayede uçak imalat, bakım veya modifikasyon süreçlerinde uzman olarak ön plana çıkabilirsiniz.

Daha sonraki adımlarda yönetim becerileri geliştirmek de kritik bir rol oynayacaktır. Proje yönetimi, takım liderliği ve karar verme yeteneklerini geliştirmek, üst düzey mühendislik ve yönetim pozisyonlarına adım atmanızı sağlayacaktır.

Ayrıca lisansüstü eğitimler, uluslararası sertifikalar veya sürekli mesleki gelişim faaliyetleriyle kendinizi güçlendirebilirsiniz. Bu sayede farklı uçak teknolojileri ve en yeni yaklaşımlar hakkında bilginizi güncel tutabilir, rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz.

Nihai hedef olarak, baş mühendislik, tasarım müdürlüğü, proje yöneticiliği gibi üst düzey roller hedeflenebilir. Bu tür roller, hem maaş hem de sorumluluk açısından daha cazip fırsatlar sunar. Ancak bu adımlar için kapsamlı bir bilgi, deneyim ve yetkinlik birikimi şarttır.

Uçak Mühendisliği Maaşları ile İlgili Güncel Trendler

Yükselen Maaşlar

Son yıllarda uçak mühendisliği mesleğinde maaşlarda belirgin bir artış trendi gözlemlenmektedir. Artan talep, teknolojik ilerlemeler ve özellikle savunma sanayiindeki yatırımlar sayesinde uçak mühendislerinin ortalama maaşları yükselmektedir.

Sektörel Farklılıklar

Uçak mühendisliği maaşları, özel sektör ve kamu sektörü arasında önemli farklılıklar göstermektedir. Özellikle savunma ve havacılık firmalarındaki maaşlar, diğer sektörlere kıyasla daha yüksek seviyelerde seyretmektedir.

Deneyim Faktörü

Uçak mühendisliği mesleğinde deneyim seviyesi, maaş düzeylerini doğrudan etkileyen bir unsurdur. Kıdemli ve tecrübeli uçak mühendislerinin, yeni mezunlara göre belirgin şekilde daha yüksek maaşlar aldığı gözlemlenmektedir.

Uluslararası Perspektif

Uçak mühendisliği maaşlarında küresel ölçekte de önemli farklılıklar bulunmaktadır. Özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde, Türkiye’ye kıyasla daha yüksek maaş seviyeleri söz konusudur. Bu durum, ülkeler arasındaki ekonomik gelişmişlik ve sektörel yapı farklılıklarından kaynaklanmaktadır.

Uçak Mühendisliği Maaşları

Uçak mühendisliği, havacılık sektörünün en önemli ve değerli mesleklerinden biridir. Uçak mühendisleri, uçakların tasarımı, üretimi, bakımı ve onarımından sorumludur. Bu oldukça teknik ve karmaşık görevler nedeniyle uçak mühendislerinin maaşları, diğer mühendislik alanlarına göre genellikle daha yüksek olmaktadır.

Uçak mühendisliği maaşları, birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bunlar arasında deneyim seviyesi, çalışılan sektör, işin niteliği, coğrafi bölge ve şirket gibi unsurlar yer alır. Örneğin, yeni mezun uçak mühendislerinin başlangıç maaşları, ortalama 5.000 TL ile 10.000 TL arasında değişirken, deneyimli uçak mühendislerinin maaşları 15.000 TL’den başlayıp 30.000 TL’ye kadar çıkabilmektedir. Havacılık sektörü, özellikle bakım ve onarım gibi alanlarda sürekli yeni iş fırsatları sunmaktadır. Bu nedenle uçak mühendislerinin kariyerlerinde ilerledikçe maaşlarında da önemli artışlar gözlemlenmektedir. Uçak Mühendisliği Mesleği birçok uçak mühendisi kendi işletmelerini kurarak ya da danışmanlık yaparak daha yüksek kazançlar elde edebilmektedir.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın